+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu, działającego pod adresem: adwokat-lublin-leczna.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Karolina Stawnicka-Kowalczyk Kancelaria Adwokacka, ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin, NIP: 8641929432, REGON: 384363133 oraz Katarzyna Zych-Ślusarska Kancelaria Adwokacka, ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczne, NIP 9462692149 REGON 384481915 zwanym dalej „Administratorem”.

§2

Zgoda użytkownika

 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zarówno w oparciu o jego wyraźną zgodę, a w niektórych przypadkach wskazanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 4. dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony – adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na stronie, historia odwiedzanych witryn internetowych;
 5. dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych – imię i nazwisko, e-mail, telefon i inne podane w formularzu;
 6. dane osobowe podane w zakresie skorzystania przez użytkownika z porady prawnej on-line;
 7. dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail Administratora. 

§3

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezbędne do podjęcia określonych działań, na wyraźne żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych na stronie tj. wyceny usług i wykonania zlecenia w ramach udzielania porad prawnych online; umówienia terminu spotkania; zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach technicznych, analitycznych i statystycznych w celu usuwania usterek technicznych, wzmocnienia funkcjonalności strony czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe celem rozliczenia się ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§4

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

 

Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności sądy, organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne związane ze stosowaniem prawa, osoby z którym Administrator pracuje przy świadczeniu pomocy prawnej, a także inne osoby, z którymi kontakt będzie niezbędny celem udzielenia pomocy prawnej użytkownikowi.

§5

Okres przechowywania danych osobowych

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania danych przez Administratora. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jak jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. w okresie:
 2. działań podjętych na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy związanej z usługą oferowaną na stronie, w tym w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. w przypadku zawarcia umowy z użytkownikiem, podczas wykonywania usługi oraz do czasu jej zakończenia i rozliczenia;
 4. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych związanych z usługami.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. 

§6

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 

 1. Użytkownik, który przekazał administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo w każdym czasie żądać:
 2. dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 3. sprostowania przetwarzanych danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. przeniesienia danych osobowych.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes prawny administratora lub osoby trzeciej.
 8. W celu realizacji wskazanych w pkt 1 i 2 uprawnień użytkownik powinien wystąpić z takim żądaniem do Administratora na adres: Karolina Stawnicka-Kowalczyk, Katarzyna Zych-Ślusarska Kancelaria Adwokacka ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin lub mailowo na adres: kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl 

§7

Prawo wniesienia sprzeciwu

 

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

§8

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkowników do państwa trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych. 

§9

Środki bezpieczeństwa

 

 

 1. Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, poprzez korzystanie z serwerów oraz procedur chroniących przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych osobom niepożądanym.
 2. Administrator regularnie monitoruje stosowane systemu oraz procedury celem wykrycia ewentualnych zagrożeń.
 3. Administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności, by podmioty przetwarzające dane osobowe w jego imieniu na podstawie art. 28 RODO stosowały adekwatne środki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 

§10

Pliki cookies

 

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i są wykorzystywane do korzystania z serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie w celu:
 5. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisu a urządzeniem końcowym użytkownika;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co pozwala na jego ulepszenie;
 7. optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 8. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 9. W ramach serwisu używane są następujące pliki cookies:
 10. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu przebywania na stronie;
 11. stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 12. W celu wyłączenia lub ograniczenia działania plików cookies należy zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez producentów danej przeglądarki internetowej.
 13. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

 

 

 

 

 

 

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020