+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

PUBLIKACJE

blog prawniczy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Kto odpowiada za długi spadkodawcy?

 Art. 992 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż zarówno prawa majątkowe i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.  Krąg osób, które dziedziczą po zmarłym ustala się przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego zawartych w  art. od 931 do art. 935. Jeżeli jednak spadkodawca pozostawił ważny testament, to na podstawie jego zapisów ustalane jest na kogo przechodzą wszelkie  prawa i obowiązki majątkowe zmarłego.  Co istotne, do przejścia odpowiedzialności na rzecz spadkobierców dochodzi już w momencie śmierci spadkodawcy. Jednakże wierzyciel spadkodawcy, który chciałby dochodzić swoich roszczeń od spadkobierców zmarłego dłużnika powinien uzyskać najpierw postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym, bądź notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobierca, który dziedziczy bowiem z ustawy, czy też z testamentu ma prawo odrzucenia spadku, przyjęcia go wprost, bądź też z dobrodziejstwem inwentarza – co wpływa na zakres jego odpowiedzialności za długi spadkowe. Postanowienie w zakresie nabycia spadku po zmarłym wydane może zostać dopiero po złożeniu przez spadkobierców oświadczenia o przyjęciu spadku, jego odrzuceniu, bądź przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza albo po upływie sześciomiesięcznego terminu do jego złożenia.

Czym jest oświadczenie o przyjęciu spadku, jego odrzuceniu, bądź przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Każdy kto zalicza się do kręgu spadkobierców po zmarłym (na podstawie ustawy jak również na podstawie testamentu) powinien mieć świadomość, że od chwili, gdy dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia, czy przyjmuje spadek wprost (bez ograniczeń), czy przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy też spadek odrzuca.  Od dnia 18 października 2015 roku jeżeli spadkodawca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie 6 miesięcy przyjmuje się, że przyjął on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przed dniem 18 października 2015 roku przyjmuje się natomiast, że spadkobierca przyjął spadek wprost.

Jaki jest zakres odpowiedzialności za długi spadkowe?

Zgodnie z art.  1030 Kodeksu cywilnego do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

To w jakim zakresie ponosimy odpowiedzialność za długi zmarłego spadkodawcy zależy od złożonego oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.  Zgodnie z art. 1031 Kodeksu cywilnego w razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia – a więc całym swoim majątkiem. Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku (powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi). W przypadku odrzucenia spadku nie odpowiada się za żadne długi spadkowe, jednakże nie dziedziczy się wówczas również żadnych aktywów, które pozostawił nam spadkodawca.

Wybór zatem w jaki sposób chcemy przyjąć spadek powinien zależeć w dużej mierze od tego, czy spadkodawca zostawił nam więcej aktywów, czy  też więcej długów, chociaż nie jest to zawsze łatwe do ustalenia. Jeżeli nie mamy wiedzy jakim majątkiem dysponował przed śmiercią spadkodawca oraz czy zaciągał jakiś zobowiązania, posiadał długi najbezpieczniejszym wyjściem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji odpowiadamy za długi spadkodawcy tylko do wartości spadku, nie zaś całym swoim majątkiem bez ograniczeń, jak w przypadku przyjęcia spadku wprost.

Odpowiedzialność kilku spadkobierców za długi spadkowe

Jeżeli spadkobierców jest kilku, do czasu zanim podzielą oni spadek pomiędzy siebie, za długi spadkowe odpowiadają solidarnie. Oznacza to, wierzyciel może żądać spłaty całości długu od każdego z nich, zaś spłacenie długu przez jednego ze spadkobierców, zwalnia pozostałych z odpowiedzialności względem wierzyciela. Jednak ten spadkobierca, który spłacił dług zmarłego, może żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu tego co zapłacił wierzycielowi w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów spadkowych.

Natomiast po dokonaniu działu spadku (przed sądem czy też notariuszem) spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi zgodnie z posiadanymi udziałami w spadku.

Jeśli wierzyciel zażąda spłaty długów od spadkobiercy – spadkobierca powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dług ten nie jest przedawniony, gdyż wówczas ma prawo skutecznie uchylić się od zapłaty.

Ten post ma jeden komentarz

 1. Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Dodaj komentarz

 • All
 • adwokat
 • adwokat lublin
 • adwokat łęczna
 • alimenty
 • alimenty na dziecko
 • długi spadkowe
 • kancelaria adwokacka lublin
 • kancelaria adwokacka łęczna
 • negatywne przesłanki rozwodu
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • podatek
 • podwyższenie alimentów
 • pozew o alimenty
 • prawa pracodawcy
 • prawa pracownika
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • przyjęcie spadku
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przymusowy urlop
 • rozwód
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • spadek
 • testament
 • trwały i zupełny rozkład pożycia
 • urlop bezpłatny
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop zaległy
 • urząd skarbowy
 • wypowiedzenie umowy o pracę

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020