+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

ZAKRES USŁUG - DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI I WINDYKACJA

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności od dłużników. Problem nieuregulowanych należności dotyka zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Często nawarstwienie się nieuregulowanych należności stanowi istotny problem dla dalszej działalności przedsiębiorstwa, który w  konsekwencji może prowadzić do upadłości przedsiębiorcy. Zapewniamy windykację w trybie przedsądowym (wystosowanie wezwań do zapłaty oraz negocjacje z dłużnikami), sądowym i egzekucyjnym. Adwokaci z naszej Kancelarii reprezentują klienta na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.  

Swoją ofertę kierujemy również do dłużników, którym zapewniamy pomoc przy prowadzeniu mediacji oraz podpisaniu ugody zabezpieczającej interesy obu stron postępowania, jak również w zakresie obrony przed niesłusznie dochodzonymi roszczeniami na drodze windykacji sądowej. 

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne, bieżące doradztwo, a także zastępstwo procesowe przed sądem i przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym. Świadczymy pomoc prawną na terenie miasta Lublina i Łęcznej. Podejmujemy się również prowadzenia spraw na terenie całego kraju, w szczególności na terenie całego województwa lubelskiego. 

Wybierając naszą Kancelarię mogą Państwo liczyć na rzetelne, sprawne i konsekwentne działania doświadczonych adwokatów. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzenia wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej miejscowo kancelarii komorniczej;
  • monitorowania i wspomagania prawidłowości realizacji procesu egzekucji dłużnika, pod względem formalnym oraz pod kątem szybkości podejmowanych działań egzekucyjnych, poprzez stały kontakt telefoniczny i osobisty z komornikami prowadzącymi postępowania egzekucyjne;
  • udział w czynnościach egzekucyjnych dokonywanych przez komornika;
  • prowadzenia działań, których celem jest spieniężenie, w drodze licytacji komorniczej, zajętego majątku dłużnika;
  • sporządzania pism procesowych (wniosków wierzyciela) w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego;
  • wysyłki przedegzekucyjnych i egzekucyjnych wezwań według uprzednio ustalonego z klientem harmonogramu działań.
adwokat lublin łęczna

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020