+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

ZAKRES USŁUG - PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane stanowi zbiór  regulacji prawnych dotyczących przebieg procesu budowlanego. Świadczona przez Kancelarie Adwokacką pomoc prawna w zakresie obejmującym prawo budowlane, realizowana jest zarówno w trakcie procesu budowlanego, jak i po jego zakończeniu. Z uwagi na charakter branży budowlanej współpracujemy z podmiotami posiadającymi wiedzę specjalistyczną z zakresu budownictwa, które dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego na terenie miasta Lublina i Łęcznej. Podejmujemy się także prowadzenia spraw na terenie całego kraju, w szczególności na terenie całego województwa lubelskiego. 

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług oferujemy:

  • pomoc w sporządzeniu i negocjowania umów procesu budowlanego takich jak np. umowa o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy z kierownikami budowy, umowy z inżynierami budowy;
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej;
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania i innych zezwoleń;
  • wsparcie w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w tzw. sporach budowlanych.
adwokat lublin łęczna

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020