+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Adwokaci z naszej Kancelarii wskażą Ci rozwiązania każdorazowo dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla naszych klientów są to sprawy niezwykle trudne, z uwagi na duży bagaż emocjonalny jaki ze sobą niosą. Dlatego też służymy fachową pomocą i wsparciem prawnym na każdym etapie postępowania.

czytaj więcej>>>

Prawo karne to zbiór przepisów jasno definiujących czyny zabronione, a także konsekwencje ich popełnienia. Do źródeł prawa karnego sensu largo zaliczyć należy Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianych spraw karnych.

czytaj więcej>>>

Prawo spadkowe reguluje zasady rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz porządek dziedziczenia. Kancelaria w oparciu o bogate doświadczenie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Adwokaci z naszej Kancelarii pomogą Ci uporządkować kwestie majątkowe po śmierci bliskiej osoby, jak również doradzą co do skutecznego rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci.

czytaj więcej>>>

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej firm działających zarówno w formie spółek prawa handlowego, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. Swoją ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, samorządowych oraz fundacji i stowarzyszeń.

czytaj więcej>>>

Jednym z działów prawa cywilnego jest prawo rzeczowe. Reguluje ono powstanie, treść, zmianę oraz ustanie prawa własności oraz innych praw do rzeczy tj. nieruchomości, ruchomości, zwierząt itp. Pomoc adwokata w sprawach z zakresu prawa rzeczowego jest nieodzowna, z uwagi na duży stopień skomplikowania wskazanej materii. Profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata nie tylko będzie reprezentował Państwa na każdym etapie postępowania sądowego, ale także udzieli stosownych porad prawnych, które pozwolą Państwu zrozumieć i rozwiązać określony problem prawny.

czytaj więcej>>>

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej (samorządowymi i rządowymi), wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Reprezentujemy naszych klientów zarówno na etapie postępowania przed organem administracji publicznej, jak również na etapie sądowym przed sądami administracyjnymi.

czytaj więcej>>>

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Zajmujemy się reprezentacją klientów przed sądem pracy zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Zapewniamy również doraźną pomoc prawną dla pracodawców, czy też stałą obsługę prawną w tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej>>>

Kancelaria Adwokacka świadczy fachową pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zapewniamy pomoc prawną osobom poszkodowanym na każdym etapie postępowania – od momentu zgłoszenia szkody, poprzez załatwianie wszelkich formalności przed towarzystwem ubezpieczeniowym, a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia należnej kwoty odszkodowania, również poprzez reprezentacje klientów w postępowaniach sądowych.

czytaj więcej>>>

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa i nierzadko bywa emocjonalna, co znacznie utrudnia dokonanie właściwego i racjonalnego osądu. Adwokaci z naszej Kancelarii zapewniają fachową pomoc prawną podczas postępowania rozwodowego. Pomagamy w przygotowaniu pozwu rozwodowego, zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego, jak również reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego, aż do jego zakończenia.

czytaj więcej>>>

Alimenty to regularne świadczenie spełniane na rzecz osoby uprawnionej (dzieci, byłego małżonka, rodziców) w celu zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb. Adwokaci z naszej Kancelarii pomogą ci ustalić podmioty uprawnione i zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych oraz zakres wskazanego obowiązku alimentacyjnego, jak również przygotują pozew o alimenty i będą reprezentować Cię przez całe postępowanie sądowe. Kancelaria Adwokacka zapewnia również pomoc prawną w zakresie przygotowania pozasądowego porozumienia w sprawie alimentów.

czytaj więcej>>>

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności od dłużników. Problem nieuregulowanych należności dotyka zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Często nawarstwienie się nieuregulowanych należności stanowi istotny problem dla dalszej działalności przedsiębiorstwa, który w  konsekwencji może prowadzić do upadłości przedsiębiorcy. Zapewniamy windykację w trybie przedsądowym (wystosowanie wezwań do zapłaty oraz negocjacje z dłużnikami), sądowym i egzekucyjnym. Adwokaci z naszej Kancelarii reprezentują klienta na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

czytaj więcej>>>

Prawo budowlane stanowi zbiór  regulacji prawnych dotyczących przebieg procesu budowlanego. Świadczona przez Kancelarie Adwokacką pomoc prawna w zakresie obejmującym prawo budowlane, realizowana jest zarówno w trakcie procesu budowlanego, jak i po jego zakończeniu. Z uwagi na charakter branży budowlanej współpracujemy z podmiotami posiadającymi wiedzę specjalistyczną z zakresu budownictwa, które dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.

czytaj więcej>>>

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020