+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

PUBLIKACJE

blog prawniczy

PODATEK OD SPADKU – KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK JEGO ZAPŁATY?

adwokat lublin łęczna
prawo spadkowe, prawo podatkowe, podatek od spadku

Podatek od spadku

Co do zasady nabycie spadku wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Jednak osobom najbliższym spadkodawcy przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku z tego tytułu.

Kto jest zwolniony z obowiązku podatkowego?

Zgodnie z przepisami ustawy  za osoby najbliższe spadkodawcy, którym przysługuje zwolnienie z podatku uważa się:

 • małżonka,
 • dzieci, wnuki, prawnuki (czyli zstępnych spadkodawcy),
 • rodziców, dziadków, pradziadków  (czyli wstępnych spadkodawcy),
 • rodzeństwo,
 • ojczyma i macochę.

Jak skorzystać ze zwolnienia?

Aby jednak skorzystać z wskazanego uprawnienia należy zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Niedochowanie tego terminu spowoduje, że spadkobiercy będą musieli opłacić podatek od spadku na ogólnych warunkach.

Zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku w takich sytuacjach dokonuje się za pomocą formularza SD-Z2, który możesz pobrać klikając w link: https://www.podatki.gov.pl/media/4148/sd-z2-06-014.pdf

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?

Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy  nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy uprawomocniło  się postanowienie Sądu o stwierdzenia nabycia spadku, czy też z chwilą zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, w którym stwierdzono, że jesteśmy spadkobiercami zmarłego, ale również w sytuacji, w której nabyliśmy pewną część majątku zmarłego w drodze zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, jak również w przypadku wypłacenia na naszą rzecz zachowku przez osobę zobowiązaną z tego tytułu.

Mimo, że nie należymy do kręgu osób najbliższych spadkodawcy, nie zawsze będziemy zobowiązani do zapłaty podatku. Obowiązkowi podatkowemu podlegamy jeżeli wartość nabytego majątku przekracza kwotę wolną od podatku – a ta zależy od stopnia naszego pokrewieństwa ze spadkodawcą.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itp. za zstępnych uważa się również przysposobionych i ich zstępnych), wstępnych (czyli rodziców i dziadków – za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających) , pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów – jeżeli zaliczasz się do tej grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł.

Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – jeżeli zaliczasz się do tej grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł.

Grupa III – innych nabywców – w tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego spadkobierca musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych  za pomocą formularza  SD-3.

Co ważne Formularza SD-3 nie musi składać ten, kto:

 • w ciągu 5 lat dostał od jednej osoby majątek, którego wartość w sumie nie przekracza kwoty wolnej od podatku,
 • dostał spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny i ma całkowite zwolnienie z podatku. W takiej sytuacji składa formularz SD-Z2,
 • dostaje przez dziedziczenie środki zgromadzone przez spadkodawcę na emeryturę w ramach pracowniczego programu emerytalnego, funduszy OFE, IKE i IKZ,
 • dostał majątek, który jest zwolniony z podatku.

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

Problemem może być ustalenie do jakiego urzędu skarbowego mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Odpowiedź na to pytanie, nie jest jednak oczywista. Wszystko zależy od tego, co wchodzi w skład spadku po zmarłym. Jeżeli spadek obejmuje nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do spółdzielczego domu jednorodzinnego, wieczyste użytkowanie, a wszystkie te nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu jednego urzędu skarbowego to właściwy jest ten właśnie urząd skarbowy.

Jeżeli w skład spadku wchodzą jedynie ruchomości oraz inne prawa majątkowe zawiadomienie o nabyciu spadku lub zeznanie podatkowe składa się w urzędzie skarbowym właściwym wedle ostatniego miejsca zamieszkania, a w razie jego braku — ostatniego pobytu spadkodawcy.

Dodaj komentarz

 • All
 • adwokat
 • adwokat lublin
 • adwokat łęczna
 • alimenty
 • alimenty na dziecko
 • długi spadkowe
 • kancelaria adwokacka lublin
 • kancelaria adwokacka łęczna
 • negatywne przesłanki rozwodu
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • podatek
 • podwyższenie alimentów
 • pozew o alimenty
 • prawa pracodawcy
 • prawa pracownika
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • przyjęcie spadku
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przymusowy urlop
 • rozwód
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • spadek
 • testament
 • trwały i zupełny rozkład pożycia
 • urlop bezpłatny
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop zaległy
 • urząd skarbowy
 • wypowiedzenie umowy o pracę

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020