+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

PUBLIKACJE

blog prawniczy

PRZYMUSOWY URLOP WYPOCZYNKOWY – CZY JEST DOPUSZCZALNY?

rich results on Google's SERP when searching for 'przymusowy urlop wypoczynkowy'
urlop wypoczynkowy, prawo pracy, termin urlopy wypoczynkowego, przymusowy urlop

Kto ustala termin urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu przysługuje każdemu pracownikowi. Urlop ma służyć odpoczynkowi od pracy, powinien być udzielany corocznie i musi mieć charakter odpłatny – na czas urlopu pracownikowi przysługuje pobierane przez niego w czasie pracy wynagrodzenie. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, termin urlopu wypoczynkowego ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Czas w którym pracownik ma wybrać się na urlop, nie może być mu jednostronnie narzucony, a na zaproponowany mu przez pracodawcę termin urlopu, pracownik powinien wyrazić zgodę. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wniosku pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego – pracodawca powinien taki wniosek zaakceptować, choćby w sposób dorozumiany.

Tym samym za niedopuszczalne należy uznać ustalenie przez pracodawcę z góry i bez porozumienia z pracownikiem daty rozpoczęcia i zakończenia przez niego urlopu wypoczynkowego. Każdorazowo termin urlopu wypoczynkowego podlega uzgodnieniom między pracownikiem a pracodawcą i powinien opierać się na obopólnej zgodzie. Od powyższej zasady istnieją jednak dwa wyjątki.

Sytuacje w których pracodawca może wysłać pracownika na „przymusowy urlop wypoczynkowy”

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje na dwie sytuacje, w których pracodawca może wysłać pracownika na tzw. „przymusowy urlop wypoczynkowy” i nie musi w tym zakresie uzyskać jego zgody.

Po pierwsze, takie uprawnienie przysługuje pracodawcy, w czasie trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli jedna ze stron stosunku pracy – pracownik lub pracodawca, wypowiedziała łącząca ich umowę i rozpoczął swój bieg okres wypowiedzenia umowy o pracę, to pracodawca może w tym czasie wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody. W tym przypadku udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest arbitralną decyzją pracodawcy. To uprawnienie przysługuje pracodawcy niezależnie od tego, kto złożył wypowiedzenie umowy o prace, jak również jest ono niezależne od okresu wypowiedzenia.

Drugi przypadek, w którym pracodawca może na podstawie jednostronnej decyzji wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy dotyczy udzielenia pracownikowi zaległego urlopu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik musi wykorzystać zaległy urlop do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Orzecznictwo przyjmuje, że w przypadku urlopu zaległego termin jego udzielenia nie musi być konsultowany z pracownikiem – pracodawca może więc takiego urlopu udzielić w wybranej przez siebie dacie.

W innych przypadkach termin urlopu wypoczynkowego ustalają wspólnie pracownik i pracodawca. Nie ma możliwości narzucenia jednostronnie pracownikowi terminu w jakim ma wziąć urlop wypoczynkowy. Ustalając termin urlopu powinno się brać pod uwagę zarówno terminy dogodne dla pracownika, jak i uwzględniać potrzeby kadrowe pracodawcy na dany czas.

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny?

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pracodawca nie ma natomiast żadnych instrumentów prawnych do jednostronnego wysłania pracownika na urlop bezpłatny – zawsze musi się to odbywać na wniosek pracownika i za jego zgodą. Pracodawca nie może więc wysłać pracownika na urlop bezpłatny, bez złożenia przez niego stosownego wniosku w tym zakresie.

Należy pamiętać, że skorzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego wiąże się z zawieszeniem stosunku pracy. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku odprowadzać za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu bezpłatnego pracownik traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku warto zadbać o to, aby ubezpieczyć się samodzielnie w wskazanym zakresie na okres urlopu bezpłatnego. Szerzej o urlopie bezpłatnym w kolejnych wpisach.

Dodaj komentarz

 • All
 • adwokat
 • adwokat lublin
 • adwokat łęczna
 • alimenty
 • alimenty na dziecko
 • długi spadkowe
 • kancelaria adwokacka lublin
 • kancelaria adwokacka łęczna
 • negatywne przesłanki rozwodu
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • podatek
 • podwyższenie alimentów
 • pozew o alimenty
 • prawa pracodawcy
 • prawa pracownika
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • przyjęcie spadku
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przymusowy urlop
 • rozwód
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • spadek
 • testament
 • trwały i zupełny rozkład pożycia
 • urlop bezpłatny
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop zaległy
 • urząd skarbowy
 • wypowiedzenie umowy o pracę

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020